Diogelu

Gwybodaeth Cam drin NSPCC

Atodaf wybodaeth am linell gymorth bwrpasol yr NSPCC sy’n rhoi cymorth a’r cyngor priodol i blant ac oedolion sy’n dioddef cam-drin rhywiol mewn ysgolion ac i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Llinell Gymorth Cam-drin Rhywiol yr NSPCC – 0800 136 663.

———————————————————————————————————————-

Y Person â gofal Materion Diogelu
yn Ysgol Llanpumsaint yw :

Mrs Geraldine Jenkins

Pennaeth

Os nad ydw i ar gael siaradwch â

Mrs Claire Kelly Athrawes

Y Llywodraethwraig â gofal Diogelu yw

Mrs Gaynor Lewis

COFIWCH – cewch siarad ag unrhyw aelod staff os oes rhywbeth yn eich poeni.