Clybiau

Clwb Brecwast

Cynhelir clwb brecwast yn ddyddiol yn neuadd yr ysgol o 8.15 y bore nes 8.45 y bore.

Bydd angen ichi gofrestru eich plentyn/ plant gyda staff y clwb brecwast.

 

Clwb ar ôl ysgol

Cynhelir clwb ar ôl ysgol “Clwb Cochion” o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 3.30 yh nes 5.30yh.

Am fwy o wybodaeth a wnewch chi gysylltu â’r ysgol.